ô nhiễm môi trường tự nhiên

Hậu quả của ô nhiễm môi trường

Ô nhiễm môi trường là gì? Ô nhiễm môi trường là hậu quả do những tác động trực tiếp của con người lên môi trường