IN BAO THƯ

  Sản phẩm: Bao thư

  Kích thước: Nhỏ, trung, lớn

  Chất liệu: Giấy Ford, giấy mỹ thuật

  Quy cách: in offset, bế, cấn, dán, đóng gói

  Thời gian: 5 – 7 ngày tùy thuộc số lượng

  Danh mục: Từ khóa: