In Bao Thư

Sản phẩm: Bao thư

Kích thước: Nhỏ, trung, lớn

Chất liệu: Giấy Ford, giấy mỹ thuật

Quy cách: in offset, bế, cấn, dán, đóng gói

Thời gian: 5 – 7 ngày tùy thuộc số lượng