In poster đẹp, rẻ

Sản phẩm: Poster

Chất liệu: Giấy Couche

Kích thước: Tùy thuộc nhu cầu

Quy cách: in offset, cán màng, bế,..

Thời gian: 5-7 ngày thùy thuộc nhu cầu