0912 13 13 60

Đặc điểm khi in nhãn bằng giấy kraft

Hiện nay, tem nhãn được làm từ rất nhiều chất liệu, tạo sự lựa chọn đa dạng cho khách hàng. Một trong những chất liệu

Close Menu
×

Cart